Posts Tagged: Józef Wiłkomirski

Józef Wiłkomirski

Za rok 90 lat skończy Józef Wiłkomirski, wybitny, muzyk, kompozytor i dyrygent. Pan Józef zgodził się stanąć przed obiektywem przed jednym ze swoich spotkań w bibliotece multimedialnej na Podzamczu.

W roku 1978 zorganizował Filharmonię w Wałbrzychu (obecnie noszącą nazwę Filharmonia Sudecka), której do 31 sierpnia 2005 roku był dyrektorem naczelnym i artystycznym. Jako dyrygent gościnnie występował we wszystkich polskich filharmoniach oraz w Teatrze Wielkim w Warszawie i w Operze Wrocławskiej. Dyrygował także w ponad 20 krajach Europy, Ameryki i Azji, między innymi czterokrotnie w Paryżu.

Józef Wiłkomirski. Portret. Wałbrzych, kwiecień 2015. Fot. Jacek Zych

Józef Wiłkomirski. Portret. Wałbrzych, kwiecień 2015. Fot. Jacek Zych