Posts Tagged: Agnieszka

XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki

Co rano windą wjeżdżam prawie na dach
Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok
Codziennie myślę, patrząc z niego na świat
Co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok

Wielu chciałoby, żeby Pałac Kultury zniknął z horyzontu. Padały pomysły wyburzenia i zagospodarowania terenu po nim. Na szczęście nie udało się ich nigdy zrealizować. Na szczęście Pałac Kultury i Nauki stoi, coraz bardziej charakterystyczny, coraz bardziej wyrazisty i egzotyczny w swojej formie pośród koszmarków architektonicznych typu nie do końca rozwinięty, choć z pewnością gigantycznie rozdmuchany żagiel Libeskinda. Na szczęście ciągle przyjeżdżając do Warszawy możemy zapytać „idziemy do pałacu kultury?” i archaiczną windą obsługiwaną przez milczącą, wciśniętą w kąt panią windziarkę wjechać na XXX piętro tej fantastycznej budowli.

Agnieszka ogląda panoramę Warszawy z tarasu widokowego na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Warszawa, luty 2015 r. Fot. Jacek Zych

Podczas jednej z nielicznych wizyt w stolicy Agnieszka, mieszkanka Dolnego Śląska, ogląda panoramę Warszawy z tarasu widokowego na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Warszawa, luty 2015 r. Fot. Jacek Zych