Józef Wiłkomirski

Za rok 90 lat skończy Józef Wiłkomirski, wybitny, muzyk, kompozytor i dyrygent. Pan Józef zgodził się stanąć przed obiektywem przed jednym ze swoich spotkań w bibliotece multimedialnej na Podzamczu.

W roku 1978 zorganizował Filharmonię w Wałbrzychu (obecnie noszącą nazwę Filharmonia Sudecka), której do 31 sierpnia 2005 roku był dyrektorem naczelnym i artystycznym. Jako dyrygent gościnnie występował we wszystkich polskich filharmoniach oraz w Teatrze Wielkim w Warszawie i w Operze Wrocławskiej. Dyrygował także w ponad 20 krajach Europy, Ameryki i Azji, między innymi czterokrotnie w Paryżu.

Józef Wiłkomirski. Portret. Wałbrzych, kwiecień 2015. Fot. Jacek Zych

Józef Wiłkomirski. Portret. Wałbrzych, kwiecień 2015. Fot. Jacek Zych

Urodził się 15 maja 1926 roku w Kaliszu. W dzieciństwie uczył się gry na wiolonczeli. Podczas wojny walczył jako żołnierz podziemnej Armii Krajowej, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Po wojnie studiował dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Od 1946 roku był wiolonczelistą w Orkiestrze Państwowej Filharmonii w Łodzi i orkiestrze operowej w Warszawie. W latach 1950–51 pełnił funkcję dyrygenta Państwowej Filharmonii w Krakowie, a w latach 1954–57 dyrygenta Państwowej Filharmonii w Poznaniu. W latach 1957–71 zajmował stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego Filharmonii w Szczecinie.

W latach 1978-91 był dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu. Jest działaczem społecznym i pełnił rozmaite funkcje, między innymi przewodniczącego stowarzyszeń kulturalnych. Był także przez szereg kadencji radnym miejskim i wojewódzkim.
Józef Wiłkomirski jest laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych, między innymi otrzymał Złotą Odznakę „Gryfa Pomorskiego”, Nagrodę Muzyczną Szczecina, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę „Zasłużony Działacz Ku

1673 wszystkich odwiedzin 1 odwiedziny dziś

Comments are Disabled